[Skip to Content]

Villkor för nedladdning

Du får kostnadsfritt använda alla bilder i detta arkiv för att kommunicera platsen Uppsala. Det innebär att det måste framgå att bilderna är från Uppsala. Bilderna får inte användas för att marknadsföra din egen tjänst, produkt eller verksamhet. De får inte heller användas i negativa sammanhang, förvanskas eller distribueras vidare. När du använder en text måste du alltid ange www.meruppsala.se som källa. Har du frågor? Kontakta oss på info@meruppsala.se

Välj nedladdningsmetod
Ladda ner