[Skip to Content]

Den klimatsmarta staden

Hållbarhet är en viktig fråga för oss i Uppsala. Bland annat har vi blivit utnämnda till Sveriges klimatstad och nu strävar efter att bli Sveriges bästa cykelstad.

2013 utsågs Uppsala till Sveriges klimatstad av Världsnaturfonden WWF. Priset tilldelades oss för vårt långsiktiga arbete inom klimat, förnybara bränslen och hållbarhet samt för vår inspirerande hållbarhetsmodell Uppsala klimatprotokoll.

Uppsala klimatprotokoll bidrar till en hållbar värld

2010 startades ett samarbete mellan Uppsala kommun, lokala företag, myndigheter
och organisationer under namnet Uppsala klimatprotokoll. Syftet är att hitta
lokala lösningar på ett globalt problem. Lösningar som underlättar för alla att
leva och verka klimatmedvetet.

Tillsammans trampar vi mot Sveriges bästa cykelstad

I Uppsala är det nära till det mesta – och därför enkelt att låta bilen stå och
istället välja mer klimatsmarta färdsätt. Som att gå, åka kollektivt eller
cykla. Idag sker 137 000 cykelresor genom Uppsala varje dag. Imorgon är det ännu fler. Vi satsar på att göra vår stad ännu säkrare och smidigare för alla cyklister med målet att bli Sveriges bästa cykelstad 2018.

Uppsala växer hållbart 

Vi är en kommun med hög profil inom hållbart samhällsbyggande. När nya stadsdelar planeras står miljömedvetenhet i fokus. I Östra Sala Backe byggs nollenergihus, i Rosendal erbjuds odlingsmöjligheter och genom Ulleråker planeras ett nytt kollektivtrafikstråk – för att nämna några exempel.

Uppsalahems nybyggda kvarter Frodeparken har stadens första Svanmärkta hus med
nordens största solcellsfasad för bostäder. Solcellerna räcker till att försörja 60 procent av fastighetens elbehov.

Om Uppsalas hållbarhetsarbete
  • Uppsala klimatprotokoll arbetar mot att nå Uppsalas klimatmål och bidra till hållbarhet
  • Sveriges klimatstad 2013
  • Satsar på att bli Sveriges bästa cykelstad 2018
  • Uppsala ligger i topp vad gäller antalet odlingslotter i förhållande till folkmängd
  • Kommunen arbetar för en giftfri miljö på förskolor
  • Diplomerad som en Fairtrade City – där målet är mer rättvis handel och etisk konsumtion
  • Siktar mot 100 procent ekologisk mat till förskola, skola och äldreomsorg 2023
  • Ska halvera koldioxidutsläppen till 2020 jämfört med 1990 års nivå
Ladda ner