[Skip to Content]

Vi ska bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner!

Stadens geografiska läge med de nära avstånden skapar goda förutsättningar för att bo, leva och verka på vår landsbygd.

I Uppsala bor 219 000 personer. Cirka 50 000 av dem, det vill säga ungefär en fjärdedel, bor på landsbygden. Det är mest av alla kommuner i landet. Genom samverkan stärker Uppsalas stad och landsbygd varandra och ännu fler arbetstillfällen skapas. Till 2050 skapar vi förutsättningar för 10 000 nya bostäder och 5 000 nya arbetsplatser på Uppsalas landsbygd – med målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

Landsbygden växer med staden
Uppsalas landsbygd växer och utvecklas snabbt. Här planeras 10 000 nya bostäder med varierade boendeformer – för unga och gamla, stora och små familjer. För att stödja och stärka den befintliga servicen sker bostadsutvecklingen främst i de prioriterade tätorterna med lägen nära kollektivtrafik. I fokus står Almunge, Björklinge, Bälinge, Gunsta, Gåvsta, Jälla, Järlåsa, Knutby, Länna, Lövstalöt, Skyttorp, Storvreta, Vattholma och Vänge.

Bo på landet, jobba i stan
Få kommuner kan erbjuda så varierade livsmiljöer med närhet till en starkt växande arbetsmarknad som Uppsala gör. Här kan du bo nära djur, natur, friluftsliv, livskvalitet, lugn och gemenskap – och samtidigt cykla till jobbet inne i city. För att uppmuntra till ett hållbart resande satsar vi bland annat på pendlarparkeringar, cykelinfrastuktur, cykelparkeringar och god kollektivtrafik.

Ju bättre bredband, desto fler företag

På Uppsalas landsbygd finns idag en mängd olika företagare inom de gröna näringarna, besöksnäring, byggbranschen, IT- företag och industri. Här finns bland annat klädvaruhus, saffrans- och nötimportörer, e- handelsföretag, gårdsbutiker med mera. Allt från det storskaliga jordbruket till bygdens egna butik. För att underlätta för nya entreprenörer att starta verksamheter här arbetar vi målmedvetet med att förbättra IT-infrastrukturen och satsar på fiberutbyggnad. Målet är att minst 90% av alla hushåll och arbetsställen i Uppsala län ska ha tillgång till snabbt bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Förbättrad service med smarta samverkanslösningar
Kommunen arbetar aktivt för att hitta nya smarta servicelösningar, allt för att förbättra den lokala servicen. Under 2017 lanserades konceptet meröppet i Vattholma, vilket innebär att biblioteket kan hålla öppet utan personal med mer generösa öppettider. Kommunen arbetar även tillsammans med andra aktörer för att etablera pendlarparkeringar i bra lägen samt ser över hur man genom samarbeten kan skapa servicepunkter i flera noder på landsbygden.

Om Uppsalas landsbygd
  • Uppsala är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygden
  • Visionen är att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner
  • 90 % ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020
  • Vi skapar förutsättningar för 10 000 nya bostäder och 5 000 nya arbetsplatser på Uppsalas landsbygd till 2050
  • Storvreta är den största tätorten på Uppsalas landsbygdLadda ner