[Skip to Content]

NärEko mjölk från Sju gårdar

Sju gårdar erbjuder ekologiska och närodlade mejeriprodukter under ett gemensamt varumärke.

Som Uppsalabo kan du köpa mjölk från samma kor som du möter på din löprunda i naturen. Leverantören heter Sju gårdar och är en förening bestående av mjölkbönder i Uppland som har gått samman för att de tror på närproducerad och ekologisk mjölk.

Vi kallar det NärEko, säger Elisabeth Gauffin, en av grundarna.

Mjölkbönder med entreprenörsanda

Sju gårdar är det lilla alternativet till stora mjölkjätten Arla. Föreningen bildades 2009, en tid då mjölkpriserna var låga och många av Sveriges mjölkbönder gick på knäna.

Det sägs ju att nöden är uppfinningarna moder. Vi var ett antal bönder som ville göra något mer av mjölk i Uppland, i en tid då efterfrågan på lokalproducerat ökade kraftigt. Idag finns det många liknande samarbeten, men när vi startade var vi helt unika i vårt slag. Vårt initiativ välkomnades varmt av handel och konsumenter, säger Elisabeth.

Stabby gård, ett stenkast från staden

När du som konsument köper mjölk från Sju gårdar vet du exakt var den kommer ifrån. Ingen gård ligger längre bort än drygt fyra mil från Uppsala. Den allra närmaste, Stabby Gård ligger vackert beläget i ett av Upplands vackraste och mest älskade kulturlandskap, bara nio kilometer från Uppsalas stadskärna.

Stabby gård är unikt i sitt slag - ett aktivt jordbruk så nära staden. Snacka om närproducerat, säger Elisabeth vars familj har arrenderat gården i fyra generationer.

Idag drivs verksamheten av hennes söner Erik och Lars.

När vår släkt tog över gården 1923 ingick en galt, sex hästar och elva mjölkkor i köpekontraktet. Idag har vi 200 mjölkkor som brukar cirka 400 hektar åkermark, berättar Elisabeth. 

Förutom mjölkproduktion bedrivs även turridningsverksamhet med tolv hästar. Ibland anordnas även betessläpp på vårkanten, ett event som lockar 5 000–6 000 besökare.

Köp mjölk med gott samvete

2010 blev Sju gårdar först i Sverige med klimatcertifierad mjölk. Det innebär att de uppfyller de klimatkrav som KRAVs och Svenskt Sigills experter tagit fram gällande bland annat djurhållning, foderproduktion och energianvändning.

I och med klimatcertifieringen har vi minskat energianvändningen med nästan 25 procent kWh/kg mjölk. Genom att välja produkter från Sju gårdar stödjer du uppländska mjölkbönder. Vår mjölk är god, närproducerad och kommer från friska, välmående kor. Den smakar som mjölk ska smaka, berättar Elisabeth. 

Fakta om Sju gårdar
  • Sju ekologiska gårdar i samverkan: Almunge Prästgård, Bärby Gård, Gränome Gård, Kvarngården, Stabby gård, Rotebergs Gård och Östanå Gård
  • Först i Sverige med klimatcertifierade gårdar
  • Produkterna är märkta med både KRAV och Svenskt Sigill
  • Producerar 6,4 miljoner kilo mjölk/år, vilket motsvarar ungefär 2 procent av landets totala ekologiska mjölkproduktion
  • Sortimentet består av mjölk, fil, yoghurt och tre ostsorter
  • Vann priset Årets Garant Ekostjärna 2013
Ladda ner