[Skip to Content]

Uppsala växer snabbast i Sverige

Byggkranar är ett vanligt inslag i Uppsalas siluett. Vi bygger flest bostäder per capita i Sverige.

Idag bor det drygt 230 000 invånare i Uppsala, varav en fjärdedel är bosatt på landsbygden. Vi har en vision om att bygga cirka 3 000 bostäder och skapa 2 000 nya jobb per år fram till 2050. Då beräknas vår befolkning ha ökat till 350 000 invånare.

Vi växer snabbt. Men vi växer även hållbart

Uppsala är en kommun med hög profil inom hållbart samhällsbyggande. När nya stadsdelar planeras står miljömedvetenhet i fokus. I Östra Sala backe byggs nollenergihus, i Rosendal erbjuds odlingsmöjligheter och genom Ulleråker planeras ett nytt kollektivtrafikstråk – för att nämna några exempel.

2010 startades Uppsala klimatprotokoll, där staden samarbetar med lokala företag, myndigheter och organisationer kring klimatfrågor. Det kan till exempel handla om att minska fastigheters koldioxidutsläpp och ta tillvara på solenergin genom att bygga solcellspaneler

Korta fakta om växande Uppsala

• Sveriges fjärde folkrikaste kommun
• Drygt 230 000 invånare, vara cirka 50 000 är bosatta på landsbygden
• Cirka 5 000 nya invånare per år fram till år 2050
• Cirka 3 000 nya bostäder/år
• Visionen för arbetsmarknaden är att växa med 2 000 nya jobb/år
Vi bygger flest bostäder per capita i Sverige
• Södra staden – ett av Uppsalas största utvecklingsområden med cirka 25 000 nya bostäder
En kommun med hög profil inom hållbart samhällsbyggande

Södra staden, en expansiv och dynamisk del av Uppsala

Södra staden ligger på 2–5 kilometers avstånd från Uppsala centrum längs Dag Hammarskjölds väg och är ett samlingsnamn för några av Uppsalas största och viktigaste utvecklingsområden. Här ska vi år 2050 erbjuda cirka 20 000 nya bostäder och cirka 10 000 arbetsplatser för närmare 60 000 nya invånare. Stadsdelen växer fram till en dynamisk plats som sjuder av innovation och som kommer att karakteriseras av en hållbar stadsutveckling.

Ulleråker – en klimatsmart, tillgänglig och dynamisk stadsdel

Ulleråker är ett av landets största stadsutvecklingsprojekt och Uppsala kommuns största stadsbyggnadsutmaning någonsin. När området är färdigbyggt 2030 är det en tät och klimatsmart stadsdel med 7 000 nya bostäder, arbetsplatser, butiker, restauranger och parker. Läget är strålande – mitt emellan stadens två universitet, bara 5 kilometer från stora torget samt en kort promenad från Fyrisån. De två universiteten ger området en internationell karaktär som sjuder av innovation och nytänkande. Här möts människor för att skapa morgondagens idéer.

Östra Sala backe – en hållbar och nytänkande stadsdel för alla

I utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar är Östra Sala backe en viktig pusselbit. Östra Sala backe ska tillföra staden något nytt vad gäller innehåll, funktion och utformning med utgångspunkt från det senaste inom teknik och miljö. Det blir en attraktiv och levande stadsmiljö med flexibla bostäder och arbetsplatser samt många gröna mötesplatser. Östra Sala backe strävar mot att bli ett av Sveriges cykeltätaste områden, där det är enkelt att förflytta sig på ett miljövänligt sätt.

Rosendal – en upplevelserik, innovativ och nära stadsdel

I Rosendal bor du granne med stadens två universitet och Akademiska sjukhuset, bara några minuter från Uppsalas stadskärna. I området planeras en omväxlingsrik bebyggelse med 4 500 bostäder, universitetslokaler, kontor, förskolor, butiker, idrottshall och parker. En stadsmosaik, helt enkelt. Många av de som flyttar till Rosendal kan promenera till sina arbetsplatser på exempelvis Uppsala Science Park eller Läkemedelsverket. Har du istället kontoret inne i city, är du framme på några minuter med cykeln.

Ladda ner