[Skip to Content]

Att lära för livet

Som Uppsalabo har du tillgång till ett livslångt lärande. Närheten till två högt rankade universitet gör lärandet i Uppsala unikt – genom hela förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

I vår stad har du stor tillgång till kompetens, lärande och utveckling. Med en lärarutbildning i staden finns det lärarstudenter ute i så gott som alla förskolor och skolor. Tack vare lärarstudenterna håller sig skolorna uppdaterade med den senaste forskningen.

Alla elever ska ta studenten!

I Uppsala arbetar alla i skolan utifrån ett 0–19 års-perspektiv. Det innebär att samtliga lärare strävar efter att varje elev ska gå ut med en studentexamen – ett arbete som påbörjas den första dagen på förskolan. För att det ska vara möjligt har kommunen en samlad utbildningsförvaltning som har hand om alla skolor, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Brett utbud och många skolor

De korta avstånden i Uppsala gör det enkelt att få ihop vardagen. Med 200 förskolor, 75 grundskolor och 20 gymnasieskolor (både kommunala och fristående) kan du som förälder själv välja om du vill bo mitt i staden eller ute på landet.

Enkelt att byta och jämföra skola

I Uppsala väljer man alltid sin förskola eller skola, man får den inte tilldelad sig. När en elev ska byta förskola eller skola har Uppsala kommun ett unikt arbete för att göra övergången enkel. Arbetet handlar om att ge föräldrarna och eleverna den information som de behöver för att kunna göra ett så bra val som möjligt. Arbetet startade 2016 och har resulterat i riktlinjer för övergångar. Det är också enkelt att jämföra alla skolor på vår e-tjänst Hitta & jämför.

Läs mer på www.utforare.uppsala.se samt www.hittaochjamfor.se

Gymnasieskolor

I Uppsala finns det 20 gymnasieskolor. Bland dessa hittar du alla nationella program, även om de inte finns på samma skola. Några skolor som sticker ut är idrottsskolan Celsiusgymnasiet. Hit flyttar elever från hela Sverige för att studera. Ett annat är IB-gymnasiet som är helt engelskspråkigt och internationellt.

Universiteten

Som Uppsalabo har du all världens kunskap som granne. I vår stad kan du utbilda dig och vidareutbilda dig inom alla områden. Uppsala är en av de bästa universitetsstäderna i världen och våra båda universitet – Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet – har högt internationellt anseende och kompletterar varandra med sina olika inriktningar. Båda universiteten har dessutom en lång tradition av samarbeten i hela världen.

Fakta om utbildning i Uppsala
  • 200 förskolor, 75 grundskolor och 20 gymnasieskolor
  • Alla i skolan arbetar utifrån ett 0–19 års-perspektiv
  • Två universitet med 40 000 studenter
  • Fem lärarprogram: Förskolelärarprogrammet, Grundlärarprogrammen med inriktningarna förskola till årskurs 3 och årskurs 4 till 6, Ämneslärarprogrammet samt Korta ämneslärarprogrammet
  • Uppsala universitet har placerat sig bland de 100 bästa universiteten i världen i de tre största internationella rankningarna ARWU, QS och THE (endast några få undantag)
Scifest

Scifest är ett evenemang där universiteten bjuder in alla att delta. Som elev i Uppsala från årskurs 4 får du en inbjudan till festen. Syftet är att väcka intresse eller stimulera ett intresse för teknik och naturvetenskapliga ämnen.

Parnerskoleprojekt

I januari 2017 startades Partnerskoleprojekt, ett pilotprojekt mellan Uppsala universitet och Uppsalas förskolor, grundskolor samt en gymnasieskola i stadsdelen Luthagen. Projektet går ut på att de studenter som studerar till lärare på Uppsala universitet är ute på skolorna under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Under den tiden får de hjälpa till i klasser eller sitta på skolan och läsa istället för på universitetets bibliotek. Pilotprojektet startade i januari 2017 och pågår i två år.

Citat

”Jag skulle säga att vi är unika i landet med vårt utvecklingsarbete för bra övergångar mellan och inom skolformer där relevant information lämnas och tas emot av lärare. Allt i syfte att underlätta och förbättra barns och elevers förskole- och skolgång. Vi ser allas ansvar för studentmössan.”

Karin Stacksteg, enhetschef i Uppsala kommun

Ladda ner