[Skip to Content]
Affarsmore_6.jpg

Staden där företag växer och näringslivet blomstrar

Uppsala har 40 000 studenter, 22 000 företag och landets snabbast växande arbetsmarknad. Det gör oss till en dynamisk stad för företag. Här finns ständig tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft.

En stor del av Uppsalas framgång beror på vårt unika innovationsstödsystem, som hjälper företag att förverkliga sina idéer och slå sig in på marknaden.

Innovationsstödsystemet hjälper företag att lyckas

Stödet består av företagsfrämjande aktörer med olika inriktningar – ett samarbete mellan universitet, näringsliv och företagsfrämjande organisationer. Tillsammans hjälper de forskare, studenter, innovatörer, entreprenörer och nystartade företag att lyckas. En av aktörerna är företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC). Några andra är Almi, Connect, Drivhuset och Stuns.

Varje dag bedrivs det forskning i världsklass som sedan fångas upp i innovationsstödsystemet. Nya upptäckter och idéer omvandlas till smarta tjänster och produkter som sedan kommersialiseras med hjälp av finansiering.

Uppsalas tre starka kluster

Från universiteten har tre starka kluster växt fram. Den starkaste branschen är Life Science med 5 000 anställda och 20 miljarder i omsättning, bara i Uppsala. Life Science utvecklar produkter och tjänster som förbättrar människors hälsa. Branschen har en lång tradition av framgång i Uppsala inom områden som bioproduktion och allergidiagnostik.

Den andra branschen är Clean Tech som arbetar med energi- och miljöteknik och skapar morgondagens gröna innovationer. ICT, information och kommunikationsteknologi, är ytterligare en bransch på stark uppgång. Branschen använder sig av datateknik för att förbättra och förenkla vår vardag. Ett av de mest framgångsrika exemplen är den tidigare Uppsalastudenten Niklas Zennströms Skype.

Företagsparker och nätverk

Stadens företagsparker är dynamiska mötesplatser där människor och företag inom samma bransch kan samarbeta och hjälpa varandra. Uppsala Science Park är en av Sveriges främsta vetenskapsparker med 140 företag, mestadels verksamma inom Life Science. Ytterligare en stimulerande Life Science-miljö erbjuds i Uppsala Business Park. I den senaste företagsparken Green Innovation Park samlas Clean Tech-branschen för att skapa morgondagens gröna innovationer. Vi har också Base10 och Capsule för företag inom ICT.

Uppsalaföretag som har lyckats

I Uppsala finns bland andra Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Här finns även världsföretagen Cytiva, Galderma och Phadia. Här grundades Skype, Klarna, Hansoft och Night Node. Och här verkar de nydanande gröna teknikföretagen Chromogenics, Airwatergreen och Ngenic.

Nära i staden och nära till världen

Tack vare de korta avstånden i staden är det smidigt att ta sig mellan hemmet och jobbet – till fots och med cykel. Ska du resa till Stockholm tar det endast 38 minuter med tåg eller 45 minuter med bil. Även Arlanda ligger nära, 18 minuter med tåg, vilket gör det enkelt för företag att driva en internationell verksamhet och nå en global marknad.

Fakta om företagsstaden Uppsala
 • 22 000 företag
 • 4 nystartade företag per dag
 • 7 nystartade företag per 1 000 Uppsalabor
 • 2 universitet med över 40 000 studenter och forskning i världsklass – ständig tillgång till kompetens
 • 8 nobelpristagare har anknytning till Uppsala
 • En av Sveriges snabbast växande arbetsmarknader
 • Life Science, ICT och Clean Tech – starka branschkluster
 • Hotell- och restaurangbranschen, fastighetstjänster och byggverksamhet växer starkt
 • Vårt innovationsstödsystem hjälper företag att lyckas
 • 38 minuter till Stockholm
 • 18 minuter till Arlanda
Ladda ner