[Skip to Content]

Det här är vi starka på i Uppsala

Uppsalas starkaste kluster är Life Science, ICT och Clean Tech.

Inom life science utvecklas produkter och tjänster som förbättrar människors hälsa, Clean Tech är en bransch inom energi- och miljöteknik och ICT handlar om information och kommunikationsteknologi.

Våra tre kluster är till stor del sprungna ur stadens två högt rankade universitet som varje dag bedriver världsledande forskning. Den forskningen fångas sedan upp i vårt unika innovationsstödsystem.

Ett innovationsstödsystem som hjälper idéer och företag att lyckas

Uppsalas innovationsstödsystem består av företag och organisationer som på olika sätt erbjuder stöd till företagare i kommunen. Här får forskare, studenter, idébärare, företagare och entreprenörer hjälp att skapa tjänster och produkter av sin forskning, och att sedan växla upp verksamheten exempelvis genom finansiering. Ett av företagen inom innovationsstödsystemet är Uppsala Innovation Centre (UIC) som har rankats som en av världens bästa företagsinkubatorer. Några andra är Drivhuset, Nyföretagarcentrum, Almi Företagspartner, Connect och Stuns. Bland stödföretagen finns även företagsparkerna Uppsala Science Park, Uppsala Business Park och Green Innovation Park.

Byggbranschen och handeln växer

Andra starka områden i Uppsalas näringsliv är byggbranschen och handeln. De beror delvis på att Uppsala växer så att det knakar. Idag bor mer än 230 000 invånare i Uppsala. Men vi räknar med att vara 350 000 invånare till år 2050. För att klara av det bygger vi fler bostäder här per capita än i någon annan del av landet. Vi bygger även handel, kontor och rekreation.

Ladda ner