[Skip to Content]
Johan_Alp_15 (6).jpg

En av Sveriges snabbast växande städer

I Uppsala bygger vi fler bostäder per capita än i någon annan del av landet. Fram till 2050 planerar vi att bygga 3 000 nya bostäder. Men vi bygger även handel, kontor och rekreation. Det leder såklart till att byggbranschen är en av våra starkaste branscher.

Uppsala har en stark fastighetsmarknad. Under de senaste åren har antalet byggherrar ökat mycket. Målet är att öka ännu mer för att både bredda utbudet och snabba på byggtakten. Fram växer en modern, urban stadsmiljö med Uppsalas starka historiska prägel.

Stadsnoder som förlänger staden

I takt med att Uppsala utvecklas planeras ett antal nya stadsnoder. Kombinerat med stadskärnan blir de knutpunkter i kollektivtrafiken och fungerar som en förlängning av staden med allt vad det innebär i form av infrastruktur, arbetsplatser, social service, restauranger, butiker, fritidsaktiviteter – och bostäder för alla.

Södra staden är en expansiv och dynamisk del av Uppsala

Södra staden är ett av Uppsalas största och viktigaste utvecklingsområden. Här ska vi år 2050 erbjuda cirka 20 000 nya bostäder och cirka 10 000 arbetsplatser för närmare 60 000 nya invånare. Området ligger på 2–5 kilometers avstånd från Uppsala centrum längs Dag Hammarsköldstråket. Stadsdelen växer fram till en dynamisk plats som sjuder av innovation och som kommer att karakteriseras av en hållbar stadsutveckling.

Vi växer snabbt och hållbart

Uppsala är en kommun med hög profil inom hållbart samhällsbyggande. När nya stadsdelar planeras står miljömedvetenhet i fokus. I Östra Sala backe byggs nollenergihus, i Rosendal erbjuds odlingsmöjligheter och genom Ulleråker planeras ett nytt kollektivtrafikstråk – för att nämna några exempel.

Uppsala klimatprotokoll

2010 startades Uppsala klimatprotokoll, där staden samarbetar med lokala företag, myndigheter och organisationer kring klimatfrågor. Det kan till exempel handla om att minska fastigheters koldioxidutsläpp och ta tillvara på solenergin genom att bygga solcellspaneler.

Fakta om den växande staden Uppsala
  • 230 000 invånare (2021), 350 000 invånare år 2050
  • 3 000 nya bostäder/år
  • Vi bygger flest bostäder per invånare i Sverige
  • Byggbranschen är en av våra största branscher
  • Rankad som tredje starkaste fastighetsmarknaden i landet
  • Södra staden – ett av Uppsalas största utvecklingsområden
  • En kommun med hög profil inom hållbart samhällsbyggande
Certifieringssystem för hållbar stadsutveckling

Rosendal är ett av 12 stadsbyggnadsprojekt i Sverige som är med i arbetet med att ta fram ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Genom systemet skapas ett ramverk och en arbetsmetodik för hållbar stadsbyggnad både i planering, genomförande och i förvaltandet av det färdiga området.

Läs mer på www.sgbc.se

Uppsalas första Svanenmärkta hus

Uppsalahem har en långsiktig miljöplan och nära samarbete med Uppsala universitet kring forskning och utveckling på miljöområdet. Deras nybyggda hus i Frodeparken vid Resecentrum, har till exempel försetts med Nordens största solcellsfasad för bostäder. Från solcellerna kommer 60 procent av fastighetens elbehov: hissar, pumpar, tvättstugor och belysning. Byggnaden är Uppsalas första Svanenmärkta hus.

Ladda ner