[Skip to Content]

Clean Tech – ett av Uppsalas starkaste kluster

Universitetens forskning driver den gröna branschen framåt.

Clean Tech är ett av Uppsalas största och starkaste kluster just nu. En av anledningarna är att det finns utbildning och forskning vid Uppsala universitet som driver branschen framåt.

Branschen samlas på Green Innovation Park

Green Innovation Park är Uppsalas nyaste företagspark. Planen är att Uppsalaföretag inom Clean Tech-branschen ska samlas i ett område. Här sitter hittills runt 40 företag inom näringslivet, den offentliga sektorn, entreprenörer och forskare för att skapa morgondagens gröna innovationer.

Tillsammans ska vi nå Uppsalas klimatmål

Om du som företag vill samarbeta kring Clean Tech-frågor är Uppsala klimatprotokoll en väg att gå. Där samverkar företag i nischade fokusgrupper med den offentliga sektorn och universiteten. Syftet är att tillsammans nå Uppsalas klimatmål.

Fakta om Clean Tech
  • En bransch inom energi- och miljöteknik
  • Ett av Uppsalas största och starkaste kluster just nu
  • Ett antal företag från Uppsala har tilldelats uppmärksammade utmärkelser inom branschen
  • Stödföretag – STUNS energi, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet
  • Green Innovation Park är Uppsalas nyaste företagspark och en mötesplats för Clean Tech-branschen
  • Varje år anordnas den populära solelsmässan inom miljöteknik i Uppsala
ChromoGenics skapar smarta fönster

Ett framgångsrikt Uppsalabolag är ChromoGenics. De skapar smarta fönster som reglerar värme- och ljusinsläpp och sparar på så sätt energi. Enligt forskning går det att klara sig helt utan luftkonditionering norr om Berlin med smarta fönster.

Östra Sala backe – ett pilotprojekt inom hållbart byggande

Ett exempel på hur Clean Tech kan användas är Östra Sala Backe, ett av Uppsalas stora utvecklingsområden. Det är ett pilotprojekt inom hållbart byggande och har som målsättning att bli det mest klimatanpassade området i staden. I utvecklingen av den nya stadsdelen öster om resecentrum används det senaste inom teknikområdet till exempel energi, avfall, vatten och avlopp, dagvatten, byggteknik, byggmaterial samt transporter.

Citat

"Green Innovation Park är en science-park som har fokus på den gröna näringen. Visionen vi har satt är en hållbar framtid. Alla företag och branscher som på något sätt bidrar till den hållbara framtiden genom de gröna näringarna är välkomna i parken. Det innebär att vi bjuder in företag inom till exempel IT, teknik och industri också. I mötet mellan olika branscher och kunskap uppstår framtidens spännande lösningar"

Sara Brännström, verksamhetsansvarig Green Innovation Park

Ladda ner