[Skip to Content]

Life science – Uppsalas största tillväxtbransch

Life science-branschen är en växande och dynamisk del av Uppsalas näringsliv med 6000 anställda och en omsättning på över 33 miljarder kronor.

Framgången inom life science beror delvis på stadens två universitet som varje dag bedriver världsledande forskning inom området: Uppsala universitet inom till exempel diagnostik, cancer och antibiotikaresistens och Sveriges lantbruksuniversitet inom till exempel växtgenetik och kemisk ekologi. Dessutom finns en resurs inom life science i Uppsala genom de två sjukhus som samarbetar med stadens två universitet: Akademiska sjukhuset och Universitetsdjursjukhuset.

Företag som förbättrar människors hälsa

Life science-branschen utvecklar produkter och tjänster som förbättrar människors hälsa. Främst är det företag inom läkemedel, bioteknik och diagnostik samt företag som utvecklar och producerar medicintekniska produkter. Branschen har en lång tradition av framgång i Uppsala inom områden som bioproduktion och allergidiagnostik.

Stödfunktioner och satsningar

I Uppsala finns stödfunktioner och satsningar inom life science. Stuns Life Science är branschstödjande medan UIC, Connect och Almi stödjer nya företag. Scilifelab och Bioprocess Innovation Hub är exempel på stora nationella infrastruktursatsningar som är tillgängliga för både akademi och företag. En lång tradition av life science i Uppsala med både forskning och affärskunnande tillsammans med ett effektivt innovationsstödsystem skapar fortfarande nya, innovativa och livskraftiga företag i regionen.

Uppsala Business Park  allt inom life science på en plats

Uppsala Business Park är det största klustret inom life science med över 85 bolag och över 2 500 anställda. Här är lokalerna anpassade för branschens behov och man kan hyra lokaler för både kontor, produktion och forskning.

Framtidsplanerna för parken är stora: den ska kunna erbjuda 15 000 arbetstillfällen, cirka 400 000 kvadratmeter total lokalyta och runt 3 miljoner besökare per år.

Fakta om Life Science i Uppsala
  • Stadens största tillväxtbransch
  • Omfattar mer än 100 bolag
  • Cirka 6 000 anställda
  • Omsätter över 33 miljarder kronor
  • Två universitet som varje dag bedriver världsledande forskning inom området
  • Myndigheter inom life science: Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Livsmedelsverket
  • Stuns life science stöttar branschen
  • Tre företagsparker med företag inom life science: Green Innovation Park, Uppsala Business Park och Uppsala Science park
Citat

"Med en kombination av spjutspetsforskning inom Life Science och stora tvärvetenskapliga möjligheter bidrar Uppsala universitet till den dynamiska Life Science-miljön i Uppsala och berikas av den. Kopplingen till sjukhusen och företagen i Uppsala är stark och betydelsefull för universitetets verksamhet."

Cecilia Nilsson, branschansvarig inom Life Science på Uppsala universitet

 

Ladda ner