[Skip to Content]
Martin_Kelam_GEH.jpg

Miljardsatsning på mikroskopisk framgångssaga

GE Healthcare är Uppsalas största privata arbetsgivare, som nu planerar att växa ytterligare. Under den kommande femårsperioden investeras över 400 miljoner kronor i verksamheten i Uppsala.

Med ursprung i 1950-talets Pharmacia är GE Healthcare ett anrikt företag i Uppsala. Idag är företaget en del av världskoncernen GE (General Electric) och positionerade i läkemedelsindustrins absoluta framkant. Hela nio av tio diabetesmediciner i världen framställs med hjälp av teknik och produkter från den toppmoderna anläggningen i centrala Uppsala.

För drygt ett år sedan beslutade dessutom koncernledningen om en investering i miljardklassen för att ytterligare öka tillverkningen, vilket även bidrar till ett 50-tal nya jobb. John Rice, GE:s vice ordförande, har sagt att valet föll på Uppsala för att här finns ett starkt humankapital och för att man har stort förtroende för teamet på plats.

Starkt humankapital och innovationskraft

Uppsala-teamet företräds denna gång av platschef Bo Lundström och forskningschef Lotta Ljungqvist.

– Kundernas efterfrågan på det vi tillverkar ökar och vid anläggningen i Uppsala har vi utvecklat kompetensen att producera rätt kvalitet till rätt kostnad. Vi är hela tiden utsatta för global konkurrens, men den här investeringen är ett kvitto på att Uppsala har hög kompetens och god produktivitet, säger Lotta Ljungqvist.

Som GE:s jätteinvestering visar är det få anläggningar i världen som kan göra just det man gör här. Enligt Lotta Ljungqvist är ett grundläggande skäl till företagets framgång att Uppsala är en så stark spelare inom Life Science. Här finns god kompetensförsörjning och ett bra innovationsklimat inom området.

– Det är en stor fördel att ligga i en utbildningsmiljö som tillhandahåller kompetens inom alla de områden vi behöver. Här finns även ett starkt klimat av forskning och småföretagande samt en historia av samarbete mellan näringsliv, universitet och politik, säger Lotta.

Ny testbädd gagnar hela branschen – och Uppsala

Inte minst bidrar GE Healthcare själva till innovationen inom Life Science i Uppsala. Ett aktuellt exempel är den testbädd som nu ska byggas intill anläggningen i Boländerna. Det är en satsning på 100 miljoner kronor från regeringen och Vinnova, som GE Healthcare förstärker med ytterligare 40 miljoner kronor genom en investering i framför allt utrustning. Byggnaden på 2 000 kvadratmeter börjar byggas 2017 och invigs våren 2018.

– Det blir en öppen industriell laboratoriemiljö där forskare från universitetet eller småföretag kan testa sina idéer på ett sätt de inte skulle ha råd med annars. Anläggningen ska serva hela Sverige, men blir naturligtvis en styrka för framför allt Uppsala”, berättar Lotta. Hon kommer snart att byta jobb från forskningschef till vd för nya testbädden samt vd för GE i Norden.

Forskning för mer flexibla, skräddarsydda läkemedel

Allt sammantaget gör att GE Healthcare går mot en fortsatt ljus framtid. Användningen av biologiska läkemedel ökar hela tiden i hela världen. Samtidigt ökar efterfrågan på skräddarsydda, mer personliga, läkemedel. ”Många patienter får idag en behandling som bara är nästan rätt. Vi forskar hela tiden på hur vi kan hjälpa våra kunder att tillverka läkemedel mer flexibelt och till en lägre kostnad”, säger Lotta Ljungqvist.

– Vi är väldigt stora på det vi gör och en viktig spelare globalt. Alla stora läkemedelsbolag i världen producerar proteinläkemedel och cirka 90 procent av de läkemedlen använder våra produkter. Mer än 95 procent av produktionen går på export, avslutar Bo Lundström.

Fakta om GE Healthcare Life Sciences
  • Två anläggningar i Uppsala och Umeå
  • I Uppsala arbetar cirka 1 200 personer; 450 med forskning, 400 i produktionen och cirka 350 med ekonomi, marknadsföring med mera
  • Företaget framställer bland annat utrustning och material som behövs i produktion av proteinläkemedel, även kallade biologiska eller biotekniska läkemedel, som till exempel används för att bekämpa cancer, diabetes och immunologiska sjukdomar
  • Skräddarsyr även flexibla läkemedelsfabriker över hela världen
Citat

”Ett grundläggande skäl till företagets framgång är att Uppsala är en så stark spelare inom Life Science. Här finns god kompetensförsörjning och ett bra innovationsklimat.”

Lotta Ljungqvist, forskningschef, GE Healthcare

Ladda ner