[Skip to Content]

En enkel väg in till forskningen

Som företag i Uppsala är det enkelt att få kontakt med forskare på stadens två universitet.

Både Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet rankas högt bland världens universitet och bedriver varje dag världsledande forskning. Du kan enkelt få kontakt med forskare som har kompetens inom ditt område. På Uppsala universitet finns det branschansvariga och på Sveriges lantbruksuniversitet har de en planeringsavdelning.

Matcha ditt företag med rätt forskare

Att bygga upp en relation till universiteten kan ske på många olika sätt, från enskilda möten till samarbeten och större samfinansierade projekt. Båda universiteten har en bredd inom många ämnen, därför är sannolikheten stor att du hittar en matchning med behoven i din verksamhet.

Kontaktuppgifter

• UU Innovations branschansvariga: www.uuinnovation.uu.se/kontakt/branschansvariga

• Sveriges lantbruksuniversitets samverkanskoordinator: Mariette.Manktelow@slu.se

• Green Innovation Park: greeninnovationpark@slu.se

 

Ladda ner