[Skip to Content]
Martin_Kelam_skylt2.jpg

Innovation och samarbete

En framgångsrik professor i nanoteknologi med över 30 patent och flera företag i bagaget. Det kan låta som om Maria Strömme klarar sig själv, men hon hyllar Uppsalas samarbetsklimat och den hjälp hon har fått i innovationssystemet.

Maria Strömme är något av den akademiska världens superstjärna. Ursprungligen från Norge flyttade hon till Uppsala och utbildade sig till civilingenjör i teknisk fysik. 2004 blev hon som 34-åring Sveriges yngsta professor i ett teknikämne. Resten är historia. Tillsammans med sitt forskarteam på Ångströmlaboratoriet har Maria gjort mängder med upptäckter och innovationer samt startat flera bolag.

Här ligger alla discipliner sida vid sida

Med sitt stora intresse för både teknik och medicin tycker Maria att Uppsala är en perfekt stad att jobba i.

– Uppsala har litenheten samtidigt som staden har precis allt. Det unika med Uppsala är att alla discipliner finns så nära varandra. Ångströmlaboratoriet, Rudbecklaboratoriet, Biomedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset och innovationshubben ligger i stort sett inom krypavstånd, säger hon.

För Marias del är det framför allt närheten mellan teknik, biomedicin och farmaci som lett till fruktsamma korskopplingar, där teknik används för att lösa medicinska problem. Det främsta exemplet är ämnet Upsalite® som Marias team upptäckte 2011. Det är en form av magnesiumkarbonat med pyttesmå porer och extremt stor förmåga att suga upp fukt. Upsalite® kan också användas för att stabilisera svårlösliga läkemedel så att de lättare kan tas upp av kroppen.

Från innovation till prisade bolag

För att kommersialisera Upsalite® har Maria och hennes kolleger bildat ett bolag, Disruptive Materials. Företaget vann Venture Cup 2015 och har under två år i rad legat på 33-listan över Sveriges mest lovande teknikbolag. Förmodligen ska bolaget börsintroduceras under 2017.

– Det har gått snabbt att utveckla företaget. Här i Uppsala finns så många kunniga som man kan prova idéer på. Det är ju ingen mening att lösa ett problem som inte finns. Det kan till exempel vara bra att ha druckit kaffe med professorerna i farmaci, så att man vet att man skapar en produkt som faktiskt behövs för läkemedelsformuleringar.

Nanopartiklar revolutionerar diagnostiken

Ett annat område som Maria forskar på är nanodiagnostik. Det är en teknik som bygger på elektromagnetiska nanopartiklar som kan detektera bakterier, virus eller arvsanlag.

– Diagnostik bygger i dag ofta på optik som kräver dyr utrustning. Vår teknik skulle kunna leda till enkla tester i hemmet eller ute i fält. Jag tror att vi kommer att se mycket mer diagnostik i framtiden för privatpersoner och i lättillgängliga miljöer som i mataffärer och på arbetsplatser när det blir billigare än i dag, säger Maria.

UU Innovation och UU Holding är viktiga föregångare

Att forskare startar företag uppmuntras i allra högsta grad av Uppsala universitet.

– I universitetets mål och strategier står att samverkan med samhället ska prioriteras. Att uppfinna något och få ut det till allmänheten via företag är ett viktigt sätt att samverka med samhället. Då kommer ju forskningen till användning och kan skapa fler arbetstillfällen, säger Maria.

Sveriges patentlagstiftning gör att en anställd forskare äger sina egna resultat. Men patentprocessen är lång och krånglig och Maria är enormt tacksam för den hjälp hon fått av UU Innovation i dessa frågor. Hon har också samarbetat mycket med UU Holding som investerar tid och pengar i kommersialisering av forskningsresultat.

– Vårt holdingbolag är ett mönsterexempel. Jag vet att andra universitet och högskolor tittar på hur Uppsala universitet gör. Genom UU Innovation, UU Holding och satsningen på inkubatorer och forskarpatent har vi varit föregångare. I och med att universitetet är heltäckande har holdingbolaget kännedom om alla discipliner. Det är en stor styrka.

Teknikutbildningen i samverkan med näringslivet

Vid sidan om forskningen och entreprenörskapet jobbar Maria intensivt med Uppsala universitets teknikplattform. Där är hon som mest involverad som styrelseordförande i Upptech. Det är en ny centrumbildning inom Uppsala universitetet.

– Målet är att synliggöra teknikutbildning och forskning vid universitetet, hur vi samverkar med näringslivet och vår unika position i Sverige. Uppsalas ingenjörer utbildas på ett universitet som har allt. De får en helt unik möjlighet att skaffa sig en bred kunskapsbas genom växelverkan med andra discipliner. Det ger ett försprång när man ska lösa framtidens komplexa tekniska utmaningar både kring hållbara energisystem och hjälpmedel för en åldrande befolkning.

På frågan om det är fler innovationer och upptäckter på gång svarar Maria.

– Att uppfinna är inget vi planerar, det kommer i projekten. Vi jobbar i forskningsfronten och försöker lösa problem, helt enkelt.

Fakta om Maria Strömme
  • Född 1970
  • Professor i nanoteknologi vid institutionen för teknikvetenskaper, nanoteknologi och funktionella material – Uppsala universitet
  • Exempel på företag: Disruptive Materials och Perendinus Technologies
  • Invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin
  • Vice ordförande i Kungliga Vetenskapsakademin
  • Sitter i styrelsen för universitetet (konsortiet)
  • Ordförande i Upptechs styrelse
  • Gäst i Skavlan på SVT, 2009 och 2016
  • Sommarpratare i P1, 2015
Citat

”Uppsala har litenhet samtidigt som staden har precis allt. Det unika med Uppsala är att alla discipliner finns så nära varandra. Ångströmlaboratoriet, Rudbecklaboratoriet, Biomedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, Läkemedelsverket och innovationshubben ligger i stort sett inom krypavstånd.”

Maria Strömme, professor i nanoteknologi och forskningsentreprenör

Ladda ner