[Skip to Content]

Samarbete som driver Uppsala framåt

I Uppsala finns Uppsala universitet (UU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Tillsammans med Akademiska sjukhuset och Universitetsdjursjukhuset bedriver de världsledande forskning och bidrar till att näringslivet blomstrar.

Tack vare universiteten har Uppsala fått en självklar plats på kartan. UU och SLU rankas högt bland världens universitet och bedriver varje dag världsledande forskning inom olika områden. Det har lett till att Uppsala idag är en dynamisk plats att verka på. Här finns välutbildad arbetskraft och en stark entreprenörsanda. Flera av Uppsalas framgångsrika företag och tillväxtbranscher är sprungna ur universitetens forskning. Våra starkaste kluster är inom Life Science, ICT och Clean Tech.

Nära till sjukhus

Uppsala universitet har ett nära samarbete med Akademiska sjukhuset och till SLU hör Universitetsdjursjukhuset. Det ger forskare tillgång till unika miljöer med patienter och det ger sjukhus tillgång till den senaste forskningen. Resultatet blir en forskning i världsklass och de senaste behandlingarna inom många områden.

Akademiska sjukhuset – ett universitetssjukhus

Vad innebär det att vara ett universitetssjukhus? Det innebär att de har ett nära samarbete med Uppsala universitet och med Uppsalas starka kluster inom Life Science. På så sätt kan de erbjuda patienterna de senaste behandlingarna. Samtidigt kan de erbjuda företag och universitetet användare och miljöer på sjukhuset.

Läs mer på akademiska.se och akademiska.se/innovation

Universitetsdjursjukhuset kombinerar vetenskap med erfarenhet

Universitetsdjursjukhuset (UDS) på SLU har kliniker för både smådjur och häst. De har också specialistmottagningar inom exempelvis bilddiagnostik, hud (dermatologi), kardiologi, kirurgi, odontologi, onkologi, ortopedi, reproduktion och ögon (oftalmologi). UDS utbildar blivande veterinärer och djursjukskötare och bedriver världsledande forskning inom veterinärmedicin. Resultatet blir en ännu bättre djursjukvård och ännu bättre forskning – eftersom verksamheten kommer närmare forskningen och vice versa. I praktiken innebär det att djuren får tillgång till den mest moderna djursjukvården baserad på vetenskap men även på beprövad erfarenhet.

Läs mer på universitetsdjursjukhuset.se

En del av innovationsstödet

Båda universiteten är en del i Uppsalas unika innovationsstödsystem som består av olika kompletterande aktörer med olika inriktningar. Det här stödet gör det enkelt för företag i Uppsala att lyckas och bidrar till att nya företag startas.

Båda universiteten stöttar sina studenter och forskare att nyttiggöra kunskap. På Uppsala universitet finns UU Innovation som erbjuder stöd i tidig fas för utveckling av idéer på väg mot en produkt eller tjänst. Uppsala universitet har även ett holdingbolag, UU Holding AB som investerar i avknoppningsföretag från universitetet. Dessa funktioner finns i Sveriges lantbruksuniversitets bolag SLU Holding.

Vidareutbilda din personal på stadens universitet

Som företagare i Uppsala kan du enkelt vidareutbilda dina medarbetare med den senaste kunskapen. Kontakta Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet, beroende på vilket område du vill ha utbildning inom. De har både färdiga program för företag och kan även skräddarsy ett program som passar era behov. Genom universitetens personal kan du även få kontakt med forskare som kan ge dig den senaste uppdateringen inom ditt område.

Universiteten är en del av innovationsstödsystemet

UU Innovation: Uppsala universitets innovationskontor som erbjuder studenter och forskare innovationsstöd i tidig fas, exempelvis affärs- och patentrådgivning och finansiering för verifiering av marknad och teknik.

UU Holding AB: Uppsala universitets holdingbolag som investerar såddkapital i nya företag som startas av universitetets studenter och forskare.

SLU Holding: Sveriges lantbruksuniversitets bolag som hjälper forskare och studenter att utveckla sina idéer.

Ladda ner