[Skip to Content]

Innovationsstödsystemet som hjälper företag att lyckas

I Uppsala får alla idéer och företag experthjälp utifrån sin egen position och riktning – tack vare vårt unika innovationsstödsystem.

I Uppsala finns bra förutsättningar att lyckas med sin idé eller med sitt företag - tack vare vårt effektiva innovationsstödsystem. Aktörerna i Uppsala arbetar för att innovatörer, studenter, forskare och entreprenörer ska lyckas med sin affärsidé, växa och bli framgångsrika företag. Några kända bolag som har startats i Uppsala är Skype, Klarna och Daniel Wellington – alla är framgångsrika i sin bransch.

Med olika inriktningar - mot olika målgrupper

Organisationerna representerar olika typer av expertis och kan ge olika typer av stöd. Bland annat Stuns Life Science, Connect som samlar privata affärsänglar medan Almi Företagspartner stöttar mindre företag. Uppsala universitet Innovation och, Uppsala universitet Holding och SLU Holding arbetar med studenter och forskare kring frågor som rör patent, affärsidéer, finansiering och hur man kan samverka med näringslivet. Drivhuset hjälper studenter med kontorsplats och nätverk och Nyföretagarcentrum hjälper nya företag att lyckas.

UIC är en av världens bästa företagsinkubatorer

Inom stödet finns också företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) som har rankats som en av världens bästa företagsinkubatorer. Här kan idébärare, företagare, forskare eller entreprenörer med en innovativ affärsidé få stöd i arbetet med att starta, utveckla eller skala upp sin verksamhet genom deras olika affärsutvecklingsprogram och breda kontaktnät. UIC antar varje år cirka 60 projekt eller företag inom alla branscher. Överlevnadsgraden är hög: nio av tio av alumnbolagen är fortsatt aktiva på marknaden.

Uppsalas företagsparker bygger en stark entreprenörsanda

Runt om i Uppsala hittar du också fysiska stöd i form av våra företagsparker Uppsala Science Park, Uppsala Business Park och Green Innovation Park. Exempel på nya kontors- och mötesplatser är Base10 och Capsule. Här samlas företag under samma tak, startar samarbeten och inspireras av varandra.

Besök Uppsalaregionens för att få en samlad bild över de aktörer i Uppsala som erbjuder företagsstöd på www.verksamt.se/uppsala

Fakta om Uppsalas innovationsstödsystem
  • Ett samarbete mellan akademi, forskning, innovation och näringsliv
  • Stödföretag med olika inriktningar arbetar tillsammans för att hjälpa företag att lyckas
  • Ett av stödföretagen är Uppsala Innovation Centre (UIC), en av världens bästa företagsinkubatorer
  • Stödet består av till exempel utbildning, lån, coaching och mötesplatser
  • Företagsparker: Uppsala Science Park, Uppsala Business Park och Green Innovation Park
Ladda ner