[Skip to Content]

Få professionell hjälp med ditt möte eller evenemang

Vill du ordna ett möte, en konferens, en konsert eller något annat evenemang? Oavsett vem du är eller vad du vill göra har du nära till professionell hjälp via Uppsalas mötes- och evenemangslotsar.

Sedan 1999 erbjuder Uppsala Convention Bureau initial och kostnadsfri hjälp för dig som är arrangör. Byrån ägs av Uppsala kommun och får in runt 150 förfrågningar varje år. Deras uppdrag är att bidra till att fler evenemang och möten sker i Uppsala.

Allt från planering till det praktiska

– Vi vill gärna att ni som företag kommer till oss så snabbt som möjligt. Tack vare vårt breda kontaktnät kan vi hjälpa er att komma i kontakt med rätt personer, eller se till att eventet inte krockar med något annat. Vi kan också hjälpa er att planera. När vill ni ha mötet? Vilken lokal passar bäst? Vilket innehåll ska ni ha? När vi har kommit fram till formen så kan ni fokusera på att skapa ett så bra innehåll som möjligt, medan vi på byrån hjälper er med det praktiska, berättar Anna Lindström, chef Möten och Evenemang på Destination Uppsala.

Det praktiska kan vara att leta upp middagsalternativ och lokaler, ta in offerter, ta reda på om det är några andra stora event vid samma tidpunkt och hitta lämpliga talare. När allt är klart och bokat får ni själva ta över.

– Vi hjälper inte till att genomföra mötet, men vi kan hjälpa er att hitta andra som kan. De lokalt aktiva PCOerna, som de kallas, är Akademikonferens och Resia, säger Anna.

Mötet – ett verktyg för förändring

Enligt Anna kan man se mötet som ett verktyg för att uppnå förändring.

– Vi tror på att använda mötet som en hävstång för att uppnå andra syften och mål. Om man står inför utmaningar i den egna verksamheten kan man exempelvis ordna ett möte för extern input och lära av andra, det vill säga genom expertföreläsare eller de inresta deltagarna. Därför ska man inte se mötet som en isolerad händelse, utan som ett verktyg för att nå ett större mål. Möten är en bra kanal för att uppnå förändring, lära av och med andra, eller rent av skapa synlighet och ta position inom områden där Uppsala ligger i framkant, säger Anna.

Uppsalas framgång som mötesstad

– En anledning till vår framgång som mötesstad är vårt geografiska läge. Närheten till Arlanda gör det enkelt att ordna internationella möten här. Vi har också nära till kompetens på plats, tack vare universiteten där den senaste forskningen är tillgänglig och inom våra starka kluster. En annan anledning kan vara att vi ligger något lägre i pris, jämfört med större städer, säger Anna.

Fakta om Uppsala Convention Bureau

• Startade 1999
• En icke vinstdrivande organisation som med hjälp av möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av Uppsala
• Hjälper dig kostnadsfritt att hitta de bästa alternativen för ditt möte
• Cirka 150 förfrågningar varje år
• Har ett brett kontaktnät i Uppsala

Citat

Fler möten och evenemang i Uppsala, hjälper till att synliggöra Uppsala nationellt och internationellt och bidrar till att många människor kommer hit och får uppleva vår stad. Ekonomiskt innebär det att fler sover över på våra hotell, shoppar i våra butiker, äter på våra restauranger och besöker lokala kulturbärare.”

Anna Lindström, chef Möten och Evenemang på Destination Uppsala

Ladda ner