[Skip to Content]

Många mötesplatser för Uppsalas starka kluster

I Uppsala finns det många mötesplatser där företag, organisationer, forskare och entreprenörer kan starta samarbeten och inspireras av varandra.

Life Science, ICT, Clean Tech, byggbranschen, besöksnäringen och handeln är våra starkaste branscher som tillsammans skapar Uppsalas dynamiska näringsliv. Stadens företagsparker och nätverk blir mötesplatser där oväntade samarbeten uppstår och nya idéer väcks.

På Green Innovation Park skapas morgondagens gröna innovationer

Green Innovation Park är Uppsalas nyaste företagspark. Här samlas näringsliv, offentlig sektor, entreprenörer och forskare för att skapa morgondagens gröna innovationer. Målet är att skapa möten mellan branscher som vanligtvis inte brukas mötas. Här kan du som företag eller organisation hyra lokal och få tillgång till modern forskningsinfrastruktur och lokaler för laboratorieverksamhet, produktion, lager samt tillfälliga konferens- och möteslokaler. Dessutom har du nära till kompetensen hos Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Uppsala Science Park – en av Sveriges främsta vetenskapsparker

I centrala Uppsala ligger Uppsala Science Park med 140 företag – de flesta inom Life Science. Här kan du som företag hyra kontor och ha tillgång till en stor del av stadens innovationsstödsystem. Några är UIC och STUNS. Kompetensen är nära med Läkemedelsverket och Rudbecklaboratoriet på plats och Biomedicinskt center, Akademiska sjukhuset och Ångströmslaboratoriet nära. Det här är en ovärderlig mötesplats för affärsutveckling.

Uppsala Business Park – en unik mix av företag inom Life Science

I industriområdet Fyrislund ligger Uppsala Business Park, stadens största kluster inom Life Science. Här sitter omkring 2 500 personer från 85 bolag. Här är lokalerna byggda och anpassade till bolag inom Life Science. Med kontor, laboratorier, renrum, produktionsmiljöer, klimatrum och kylrum finns ett brett erbjudande av lokaler och fysiska forskningstillgångar utformat för att passa allt ifrån uppstartsbolag till stora globala bolag, tjänstebolag som producerande bolag. Tillsammans bildar de ett komplett ekosystem av bolag inom Life Science och relaterade branscher.

Mötesplatser inom ICT

Inom ICT finns det många ställen att träffa andra i samma bransch, både fysiskt och digitalt. BASE10 och Capsule är platser där du kan hyra en skrivbordsplats. Om du vill träffa andra på informationskvällar kan du bli medlem i Uppsala Tech Meetup, ett nätverk med månatliga träffar med olika teman. Du kan även gå med i det digitala forumet Uppsala Tech Slack för att kontakta andra entreprenörer och företagare för att starta samarbeten, byta erfarenheter och hålla kontakten.

Klimatprotokollet – ett hållbart samarbete

År 2010 startades ett samarbete mellan Uppsala kommun, lokala företag, myndigheter och organisationer under namnet Uppsala klimatprotokoll. Klimatprotokollet jobbar just nu i period tre med olika teman. Under varje tema skapar medlemmarna så kallade fokusgrupper, där de skapar projekt och seminarier utifrån vad man vill fokusera på. Här är det enkelt för dig som företag att vara med och samarbeta med andra företag i Uppsala kring de frågor som du brinner för. 

Citat

"Tanken är att du ska kunna starta och utveckla ditt företag här i parken. Som nyföretagare kan du hyra en plats i vårt öppna kontorslandskap. Där delar man allt med varandra, för att få ner kostnaderna för dig som företag. När du har växt och blivit större kan du hyra plats i företagshotellet och sitta tillsammans med dina medarbetare, men dela mötesrum och lunchrum med andra företag."

Sara Brännström, Green Innovation Park

"Vi tror att innovationer uppstår när branscher som vanligtvis inte brukar mötas möts. Här i parken vill vi skapa en dynamisk miljö vad gäller branscher så att till exempel teknik, IT och biologi får mötas för att skapa nya innovationer. Hela SLU:s campus är uppbyggt kring möjligheter för människor att mötas."

Sara Brännström, Green Innovation Park

"Vi valde Green Innovation Park för att vi är ett grönt forskningsnära tjänsteföretag. Här kan vi som gröna problemlösare utveckla forskarsamarbeten och andra beröringspunkter med SLU. Vår förhoppning är ett utökat samarbete och utbyte med SLU, och att finnas på en arena för grön utveckling och tillväxt. Vi tror att vi här på Green Innovation Park kan fortsätta utveckla våra forskningsbaserade tjänster inom miljö och naturvård, i samband med skogsbruk, infrastruktur och stadsplanering. Vi ser att det finns stora behov av den här typen av tjänster."

Olof Widenfalk, vd för Greensway

"Vi är platsen för företag som är kopplade till forskning och innovation - både företag i tidigare faser såväl som etablerade. Det här är platsen att finnas och utvecklas på!"

Karin Boberg, fastighetschef i Uppsala Science park

"Genom det stora antalet bolag och verksamma inom Life Science har vi haft möjlighet att över tiden framarbeta ett erbjudande som är utformat specifikt utifrån behoven från bolag inom Life Science. Även om majoriteten av verksamheterna i Uppsala Business Park är inom Life Science så finns det bolag från andra branscher som samverkar med bolag inom Life Science eller har liknande behov som Life Science-bolag."

Per Nilsson, affärsenhetschef på Klövern i Uppsala

Ladda ner