[Skip to Content]

Vi skapar 2 000 nya jobb per år

Uppsala expanderar och erbjuder goda möjligheter för dig och ditt företag att etablera sig och växa.

Vi har en vision om att skapa 2 000 jobb per år fram till 2050. Då beräknas vår befolkning ha ökat till 350 000 invånare.

Företagsparker där nya idéer kan växa

I Uppsala finns det många mötesplatser där företag, organisationer, forskare och entreprenörer kan starta samarbeten och inspireras av varandra. Life Science, ICT, Clean Tech, byggbranschen, besöksnäringen och handeln är våra starkaste branscher som tillsammans skapar Uppsalas dynamiska näringsliv. Stadens företagsparker och nätverk blir mötesplatser där oväntade samarbeten uppstår och nya idéer väcks. Några exempel på företagsparker är Green Innovation Park, Uppsala Science Park och Uppsala Business Park.

Stadsdelar där nya företag kan etablera sig

Uppsala bygger för att möta efterfrågan på bostäder, handel, kontor och rekreation. Här kommer ett axplock av stadens utvecklingsområden:

Stadskärnan – Uppsalas stadskärna är attraktiv att verka i. Kommunen rustar och utvecklar för att ge möjlighet till fler A-lägen för kontor och handel. 

Dag Hammarskjöldstråket – de senaste åren har miljarder investerats i att utveckla lokaler för forskning och innovationer. Här ligger Akademiska sjukhuset, Bio Medicinskt Centrum, Ångströmlaboratoriet, Rudbecklaboratoriet, Uppsala Science Park, Läkemedelsverket, Psykiatrins hus, Uppsala universitets Blåsenhus, med utbildningar för lärare, personalvetare och psykologer. Nära Akademiska sjukhuset ligger nybyggda Scandionkliniken, som med den allra senaste stråltekniken behandlar cancerpatienter. Huset inrymmer även ett nybyggt hotell.

Rosendal – här arbetar du granne med stadens två universitet och Akademiska sjukhuset, bara några minuter från Uppsalas stadskärna. 

Ulleråker – ett av landets största stadsutvecklingsprojekt och Uppsala kommuns största stadsbyggnadsutmaning någonsin. Läget är strålande – mitt emellan stadens två universitet, vilket ger området en internationell karaktär som sjuder av innovation och nytänkande. Här möts människor för att skapa morgondagens idéer.

Östra Sala backe – en stadsdel som uppmuntrar till företagande genom attraktiva och flexibla lokaler. Verksamheterna som etablerar sig här blir knutpunkter i lokala sociala nätverk som bidrar till en trygg offentlig miljö med stor gemenskap.

Östra Fyrislund – här planernas 600 000 kvadratmeter yta för företag och arbetsplatser inom transport- och logistikbranschen samt även restauranger och annan service. 

Ladda ner