[Skip to Content]

Med SLU nära har alla företag och organisationer i Uppsala tillgång till hög kompetens och vidareutbildning.

Sveriges lantbruksuniversitet är ett riksomfattande universitet som utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, som också erbjuder unika utbildningar inom bland annat livsmedel, miljö, skog, djur, jord- och trädgårdsbruk, ekonomi och landskapsarkitektur.

Green Innovation Park – en del av SLU

Uppsalas nyaste företagspark heter Green Innovation Park och ligger på campus Ultuna. Här samlas näringsliv, offentlig sektor, entreprenörer och forskare för att skapa morgondagens gröna innovationer. Visionen i den gröna företagsparken är att jobba tillsammans för en hållbar framtid. SLU är en del av Green Innovation Park. Som hyresgäst har du bland annat stor tillgång till SLU:s studenter och moderna forskningsinfrastrukturer.

Utbilda din personal på SLU

Med SLU nära har du som företag eller organisation i Uppsala alltid tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft. SLU har färdiga program, såväl kortare webbkurser som längre campusförlagda kurser, men kan också skräddarsy ett program som passar era behov. Kontakta Margareta Stigson som är chef för sekretariat för uppdragsutbildning, margareta.stigson@slu.se.

Fakta om SLU
  • 3 700 studenter
  • 3 500 anställda
  • Vision: Ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper
  • Fyra fakulteter: Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Naturresurser och jordbruksvetenskap, Skogsvetenskap samt Veterinärmedicin och husdjursvetenskap
  • Bedriver världsledande forskning inom en rad olika områden som exempelvis växtgenetik och ekologi, skogsvetenskap, veterinärmedicin
  • Många internationella samarbeten
  • Forskningsprojekt för att utveckla lantbruk i tredje världen, till exempel med Sida
  • Sveriges enda universitetsdjursjukhus
Ladda ner