[Skip to Content]

Uppländsk kulturhistoria

Upplandsmuseet är ett kulturhistoriskt länsmuseum.

Upplandsmuseet är inrymt i en gammal akademikvarn från 1760-talet, beläget på Kvarnholmen i Fyrisån, i centrala delen av Uppsala.

En mix av gammalt och nytt

Museet visar utställningar, dels fasta utställningar om Uppsala stads historia och om uppländsk forntid under 5000 år, dels aktuella utställningar kring olika teman med såväl uppländskt fokus som globala utblickar. Här sker också mycket av programverksamheten med visningar, föredrag och andra aktiviteter för såväl barn som vuxna. Det finns en lekfull, lärorik barnhörna för dig som besöker museet med yngre familjemedlemmar, samt en museibutik och café.

Läs mer på www.upplandsmuseet.se

Ladda ner