[Skip to Content]

Slottet som berättar hela Sveriges historia

Uppsala Slott började byggas av Gustav Vasa 1549 och har sedan dess spelat en central roll i såväl Uppsalas som Sveriges historia.

På Uppsala slott har många avgörande historiska händelser utspelat sig. Sturemorden 1567, Gustav II Adolfs beslut att Sverige skulle delta i vad som utvecklade sig till det 30-åriga kriget och drottning Kristinas tronavsägelse den 6 juni 1654. Idag är slottet bostad för landshövdingen och inhyser även tre välbesökta museer: Uppsala konstmuseum, Fredens hus och Vasaborgen. 

Uppsala konstmuseum

Sedan 1995 har Uppsala konstmuseum haft sina lokaler i Uppsala slott. Här erbjuds ett rikt utbud av bland annat spännande konstutställningar från olika tidsepoker, föreläsningar, workshops samt olika familjeaktiviteter.

Fredens hus

På Uppsala Slott ligger även Fredens Hus, som arbetar med ett flertal frågor – från social problematik till internationell konfliktlösning. Museet anordnar utställningar om bland annat utsatthet, mänskliga rättigheter och de svenska fredsprofilerna Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg.

Vasaborgen 

Vasaborgen är ett museum med 1500-talsruiner från det ursprungliga Uppsala slott, innan den stora branden 1702. I ruinerna lever berättelserna om vasakungarna och deras fascinerande livsöden vidare. Här har ruskiga saker inträffat, bland annat de hemska Sturemorden 1567.

Läs mer på www.destinationuppsala.se

Ladda ner