[Skip to Content]
uppsala_plats_epi_1.jpg

Om vår varumärkesplattform

Uppsala räknar med att växa med 5 000 invånare och 2 000 nya jobb per år till år 2050. Det kräver att vi växer både smart och hållbart. För att göra det behöver vi en gemensam bild av vilka vi är och vart vi ska. Därför startade vi arbetet med att uppdatera varumärkesplattformen för platsen Uppsala. Många aktörer har varit delaktiga, bland andra Uppsala kommun, landstinget, länsstyrelsen, handelskammaren, fastighetsbolag, universiteten, handeln, besöksnäringen, kulturinstitutioner och media.

Den 6 april 2016 fattade Kommunstyrelsen beslutet att ställa sig bakom varumärkesplattformen för platsen. De gav kommunledningskontoret i uppdrag att implementera den i sin egen organisation och sätta samman en bred samverkansgrupp med olika aktörer för att fortsätta förvalta plattformen och utveckla platsvarumärket.

Varför ett platsvarumärke?

Ett platsvarumärke bidrar till att skapa en gemensam bild i marknadsföringen av Uppsala. Det berättar vad vi har att erbjuda för den som vill besöka oss, flytta hit, eller etablera sitt företag här. Platsvarumärket används av alla som vill vara med att stärka platsens attraktionskraft. Tillsammans skapar vi bilden av Uppsala. Tillsammans ser vi till att leva upp till den. Och tillsammans sprider vi den vidare.

Uppsalas platsvarumärke

Uppsalas platsvarumärke utgår från det som verkligen särskiljer vår stad från andra platser. När vi marknadsför Uppsala utgår vi från den vision, position och de fyra kärnvärden som arbetats fram i varumärkesplattformen. 


Vision: Mer nyskapande och gemenskap. Mer Uppsala.
Position: Mer möjligheter
Kärnvärden: Internationell, Kompetent, Inspirerande, Nära

Detta är ingenting som vi SÄGER, men som allt vi säger ska FÖRMEDLA. Genom att kombinera våra fyra kärnvärden skapar vi en unik och variationsrik bild för Uppsala. En bild som förmedlar att: Uppsala har allt en stor stad ska ha. Alla möjligheter en stor stad kan erbjuda. Vår styrka är att här finns allt mycket närmare.

Som en del av vårt nya platsvarumärke har vi, förutom ett nytt bildspråk och nya fokusområden, även tagit fram en ny logotyp. Den röda punkten är förstärkt för att visualisera platsen Uppsala – här är du! Punkten används även som ett grafiskt element i presentationsmaterial.