[Skip to Content]
mediabank (1).jpg

Därför har vi skapat en mediabank

Många vet att vi är en studentstad, men Uppsala är mycket mer än så. Och det vill vi berätta om! Vi vill ge bilden av Uppsala i fler dimensioner och visa på fler styrkor, som till exempel vårt dynamiska näringsliv, nya spännande idéer och möten mellan olika kulturer.

Vi fyller vår mediabank med bilder, filmer, fakta och framgångsberättelser om Uppsala, som är fria att använda för alla som vill bidra till marknadsföringen av vår stad och landsbygd. Det blir en gemensam verktygslåda för kommunikation.

Med hjälp av mediabanken kan vi marknadsföra vår stad som en helhet. Ett Uppsala där människor vill bo, leva och arbeta. Ett Uppsala där företag vill etablera och investera. Ett Uppsala som ännu fler vill uppleva.

Så har vi lagt upp mediabanken

Vi har tagit fram tre områden: Leva & bo, Näringsliv och Upplev Uppsala. Under Leva & bo vänder vi oss till storstadsfamiljer som vill flytta till Uppsala för att göra livet enklare, till yrkesverksamma på plats som vill göra karriär och till våra studenter som är på väg ut i arbetslivet.

Under Näringsliv vänder vi oss till företagen – från mindre start-ups till tillväxtföretag och stora kunskapsintensiva företag. Vi vill visa att Uppsala är en bra plats att starta företag, etablera sig och växa på.

Under området Upplev Uppsala vänder vi oss främst till den globala resenären som vill besöka Uppsala. Men även till alla Uppsalabor som vill upptäcka fler sidor av sin stad.  

Självklart kan du även frisöka utifrån vad du specifikt letar efter.

Vem ska använda mediabanken?

Det ska du göra. Du som verkar i staden och vill kommunicera om och marknadsföra platsen Uppsala.

Hur ska du använda mediabanken?

Du får kostnadsfritt använda bilder, texter, filmer och presentationsmaterial från arkivet för att kommunicera Uppsala. När du gör det måste det framgå att bilderna är från Uppsala. Materialet får inte användas för att enbart marknadsföra din egen tjänst, produkt eller verksamhet. De får inte heller användas i negativa sammanhang, ändras eller distribueras vidare. Använd materialet för att sprida en enhetlig och positiv bild av vår stad.

När du använder en text måste du alltid ange www.meruppsala.se som källa.

Har du frågor? Kontakta oss på destination@uppsala.se